For Döngüsü-I

 Başlangıç ve bitiş değerleri kullanıcı tarafından girilen sayılar arasında 2'ye
bölünebilen sayıların toplamı


    int baslangic, bitis,toplam=0;
      baslangic = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      bitis = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (int x = baslangic; x <= bitis; x++)
      {
        if (x % 2 == 0)
          toplam=toplam+x;
      }
      Console.WriteLine(toplam);

admin