For döngüsü örneği

Örnek için tıklayınız...


{
      int sayi,sayiklavye ,toplam = 0, klavyetoplam = 0;
      Random rnd = new Random();
      for (int i = 1; i <= 5; i++)
      {
        sayiklavye = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        klavyetoplam = sayiklavye + klavyetoplam;
        if (i <= 3)
        {
          sayi = rnd.Next(1, 20);
          Console.WriteLine("Rastgele tutulan "+i + ".sayı={0}", sayi);
          toplam = toplam + sayi;
        }   

      }
      Console.WriteLine("girilen sayıların toplamı={0} Rastgele sayıların toplamı={1}",klavyetoplam,toplam);
      Console.WriteLine("Sayıların farkı ={0}",klavyetoplam-toplam);

        Console.ReadLine();
    }

admin