Pozitif-Negatif Ayrımı

Kendisine parametre olarak gelen sayının pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu bulan metot…

class metotlar
  {
    public int pozneg(int sayi)
    {
      if (sayi < 0)
        return 0;
      else
        return 1;    
    }
    
  }

class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int bilgi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      metotlar nesne = new metotlar();
      int gelene_bilgi=nesne.pozneg(bilgi);
      if(gelene_bilgi==0)
        Console.WriteLine("{0} sayısı Negatiftir...",bilgi);
      else
        Console.WriteLine("{0} sayısı Pozitiftir...", bilgi);
      Console.ReadLine();
    }
  }

admin