Random sınıfı ile farklı sayı tutma…

Random sınıfı ile aynı sayının tutulmasını önleyen metot örneği….

 public int[] sayi()
    {
      Random yeni = new Random(); //1

      int RastgeleSayi = yeni.Next(0, elemansayisi); //3
      int[] FarkliSayilariTut = new int[elemansayisi]; //4
      FarkliSayilariTut[0] = RastgeleSayi; //5
      for (int i = 1; i < FarkliSayilariTut.Length; i++) //6
      {
        RastgeleSayi = yeni.Next(0, elemansayisi); //7
        for (int j = 0; j < i; j++) //8
        {
          if (FarkliSayilariTut[j] == RastgeleSayi) //9
          {
            i--; //10
            break; //11
          }
          else
          {
            FarkliSayilariTut[i] = RastgeleSayi; //12
          }
        }
      }
      return FarkliSayilariTut;

    }

admin