0

DataGridView’deki Veriyi TextBox’a Aktarma

DataGirdView

DataGirdView

 

DataGridView’deki Veriyi TextBox’a Aktarma için tıklayınız…

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace veri_islemleri
{
public partial class txtboxaktar : Form
{
public txtboxaktar()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

OleDbConnection conn = new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data Source= ornek.accdb”);
string sorgu = “select * from bilgi”;
conn.Open();
OleDbDataAdapter adp = new OleDbDataAdapter(sorgu,conn);
DataSet ds = new DataSet();
adp.Fill(ds);
dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0];
conn.Close();
}
private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{

}
private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
textBox1.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[1].Value.ToString();
textBox2.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[2].Value.ToString();
textBox3.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[3].Value.ToString();

}
}
}

 

admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir