C# – SQL Server Veri Güncelleme ve Silme İşlemi

C#-SQL Server Güncelleme-Silme İşlemi için tıklayınız.Bir önceki örneğimizde C# ve Sql Server kullanarak ekleme ve listeleme işlemi yapmıştık. Bu örneğimizde ise Güncelleme ve Silme işlemlerine bakacağız.

Bir de başka bir buton içerisindeyken diğer bir butonun Click Event’i nasıl çalıştırılır onu da işleyeceğiz. Tasarım ekranımız ve kodlarımız aşağıdaki gibidir.

Veritabanı

Veritabanı

 

 

 

 

 

C# Silme Güncelleme

C# Silme Güncelleme

 

 

 

 

 

 

 

 

KODLAR :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace WindowsFormsApplication9
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
string baglanti = “Data Source=.\\SQLEXPRESS; Initial Catalog=ornek; Integrated Security=true;”;
int deger;
private void temizle()
{
foreach (Control nesne in this.Controls)
{
if (nesne is TextBox)
{
TextBox textbox = (TextBox)nesne;
textbox.Clear();
}
}
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
SqlConnection conn = new SqlConnection(baglanti);
if (conn.State == ConnectionState.Closed)
conn.Open();
string sorgu = “select * from kullanici”;
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sorgu,conn);
SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();
DataTable tablo = new DataTable();
tablo.Load(rdr);
dataGridView1.DataSource = tablo;
}

private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
deger = Convert.ToInt16(dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Value.ToString());
textBox1.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Value.ToString();
textBox2.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[1].Value.ToString();
textBox3.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[2].Value.ToString();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
SqlConnection conn = new SqlConnection(baglanti);
if (conn.State == ConnectionState.Closed)
conn.Open();
string sorgu = “update kullanici set kullaniciAd='”+textBox2.Text+”‘ ,sifre ='”+textBox3.Text+”‘ where id=”+textBox1.Text+””;
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sorgu, conn);
DialogResult secenek= MessageBox.Show(“Değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz?”, “Bilgilendirme Penceresi”, MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Information);
if (secenek == DialogResult.Yes)
{
cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show(“İşlem Başarılı…”);
this.InvokeOnClick(button1, EventArgs.Empty);
}
else if (secenek == DialogResult.No)
{
MessageBox.Show(“İşlem Yapılmadı…”);
}
temizle();
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
SqlConnection conn = new SqlConnection(baglanti);
if (conn.State == ConnectionState.Closed)
conn.Open();
string sorgu = “delete from kullanici where id=”+textBox1.Text+””;
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sorgu, conn);
DialogResult secenek = MessageBox.Show(“Silme işlemini onaylıyormusunuz?”, “Bilgilendirme Penceresi”, MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Information);
if (secenek == DialogResult.Yes)
{
cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show(“İşlem Başarılı…”);
this.InvokeOnClick(button1, EventArgs.Empty);
}
else if (secenek == DialogResult.No)
{
MessageBox.Show(“İşlem Yapılmadı…”);
}
temizle();
}
}
}

 

admin