Python ile Faktöriyel Örneği

Python ile Faktöriyel Örneği için tıklayınız.

faktoriyel=1

while True:
  sayi=input("Pozitif bir sayı giriniz....")
  if (int(sayi) < 0):
    print("Yanlış bilgi girişi yaptınız....")
  else:
    for i in range(1,int(sayi)+1):
      faktoriyel=faktoriyel*i

    print("Faktröiyel sonucu =",faktoriyel)
    break


Ekran Çıktısı :

Pozitif bir sayı giriniz….5
Faktröiyel sonucu = 120

admin