Veritabanı Sorgular(Birden fazla tablo arası geçiş)

Veritabanı Sorgular(Birden fazla tablo arası geçiş) için tıklayınız.Veritabanımız da aşağıdaki örnekte olduğu gibi birden fazla tablo varsa SQL Sorgularını aşağıdaki gibi yapabiliriz.

veritabani

 

 

 

 

 

 

 

1) Tüm öğrencilerin listesini veren sorgu.

select * from ogrenci

2) Elektrik bölümünde okuyan öğrencilerin adlarını listeleyen sorgu.

select ogrenci.ad from ogrenci,bolum,ogrbolum

where bolum.BolumAd=’Elektrik’ and bolum.BNo=ogrbolum.Bno and

ogrbolum.No=ogrenci.No

3)’Okan ‘ isimli öğrencinin bölümünü veren sorgu.

select bolum.BolumAd from ogrenci,bolum,ogrbolum
where ogrenci.ad=’Okan’ and bolum.BNo=ogrbolum.Bno and
ogrbolum.No=ogrenci.No

4)Bütün derslerin listesini veren sorgu.

select * from ders

5)Bilgisayar bölümündeki derslerin listesini veren sorgu.

select ders.dersad from ders,bolumders,bolum where
bolum.BolumAd=’Bilgisayar’ and bolum.BNo=bolumders.BNo and
bolumders.DNo=ders.DNo

admin