1

Python Veri Tabanı Bağlantısı

Python programlama dilinde veritabanı bağlantısı nasıl yapılır?

Python programlama dilinde veritabanı bağlantısı gerçekleştirmek için öncelikle https://sqlitebrowser.org/dl/ adresinden sqlitebrowser programını indirip kurabilirsiniz. Bu indirme sayesinde yapılan işlemleri bir panel üzerinden takip edebilirsiniz. Daha sonra aşağıda bulunan kod blokları yardımıyla veritabanı içerisinde yeni bir db oluşturabilirsiniz.

sqlite3.connect(“class.db”): Komutu yardımıyla “class.db” veritabanını oluşturabilir. Eğer bu isimli bir veritabanı var ise bağlanabilirsiniz.

imlec = database_connect.cursor() : Veritabanı üzerinde işlem yapabilmek için tanıtmamız gerek nesnemiz.

Daha sonra eğer aynı isimli bir tablo yok ise ‘ogrenciler’ tablosu oluşturulur. Aynı yöntemle bolum tablosu oluşturulur.

# -*- coding: utf-8 -*-
import sqlite3

database_connect = sqlite3.connect(“class.db”)

imlec = database_connect.cursor()

imlec.execute(“””CREATE TABLE IF NOT EXISTS ogrenciler(ogr_no INTEGER ,ogr_adi TEXT,ogr_soyadi TEXT,ogr_bolum TEXT)”””)
imlec.execute(“””CREATE TABLE IF NOT EXISTS bolum(bolumID INTEGER ,bolumAd TEXT)”””)
database_connect.commit()
database_connect.close()

admin