Python’da Liste içinde Veri Arama

Python’da Liste içinde Veri Arama için tıklayınız.

Python programlama dilinde bir liste içersinden klavyeden girilen bir değeri arama.

nestedList=[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
aranacakSayi=int(input('Arancak Veriyi Giriniz.'))
var=0
for list1 in nestedList:
	for w in list1:
		if w==aranacakSayi:
		var=1
if var==1:
	print('Bu bilgi listede var...')
else:
	print('Bu bilgi listede yok..')

admin