Python’da Liste içinde Veri Arama

Python’da Liste içinde Veri Arama için tıklayınız.

Python programlama dilinde bir liste içersinden klavyeden girilen bir değeri arama.

[pastacode lang=”python” manual=”nestedList%3D%5B%5B1%2C2%2C3%5D%2C%5B4%2C5%2C6%5D%2C%5B7%2C8%2C9%5D%5D%0AaranacakSayi%3Dint(input(‘Arancak%20Veriyi%20Giriniz.’))%0Avar%3D0%0Afor%20list1%20in%20nestedList%3A%0A%09for%20w%20in%20list1%3A%0A%09%09if%20w%3D%3DaranacakSayi%3A%0A%09%09var%3D1%0Aif%20var%3D%3D1%3A%0A%09print(‘Bu%20bilgi%20listede%20var…’)%0Aelse%3A%0A%09print(‘Bu%20bilgi%20listede%20yok..’)” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

admin