Dizilerle işlemler(Min-Max-Ortalama bulma)

Dizi içerisindeki minimum, maximum sayının bulunması. Ortalama hesabı ve ortalama üzerindeki notların sayısını bulan program

[pastacode lang=”java” manual=”import%20java.util.Scanner%3B%0A%0Apublic%20class%20Ex8%20%7B%0A%0A%09public%20static%20void%20main(String%5B%5D%20args)%20%7B%0A%09%09%2F%2F%20TODO%20Auto-generated%20method%20stub%0A%09%09Scanner%20sc%3Dnew%20Scanner(System.in)%3B%0A%09%09int%20%5B%5D%20notlar%3Dnew%20int%5B5%5D%3B%0A%09%09int%20toplam%3D0%3B%0A%09%09for(int%20i%3D0%3Bi%3C5%3Bi%2B%2B)%0A%09%09%7B%0A%09%09%09System.out.println(i%2B1%20%2B%20%22.%20%C3%B6%C4%9Frencinin%20notunu%20giriniz…%22)%3B%0A%09%09%09notlar%5Bi%5D%3Dsc.nextInt()%3B%0A%09%09%09toplam%3Dtoplam%2Bnotlar%5Bi%5D%3B%0A%09%09%7D%0A%09%09double%20ort%3Dtoplam%2F5.0%3B%0A%09%09%0A%09%09%2F%2Fint%20max%3D0%3B%0A%09%09int%20max%20%3D%20notlar%5B0%5D%3B%0A%09%09int%20min%3D100%2Csay%3D0%3B%0A%0A%09%09for(int%20i%3D0%3Bi%3C5%3Bi%2B%2B)%0A%09%09%7B%0A%09%09%09if(notlar%5Bi%5D%3Emax)%0A%09%09%09%09max%3Dnotlar%5Bi%5D%3B%0A%09%09%09%0A%09%09%09if(notlar%5Bi%5D%3Cmin)%0A%09%09%09%09min%3Dnotlar%5Bi%5D%3B%0A%09%09%09%0A%09%09%09if(notlar%5Bi%5D%3Eort)%0A%09%09%09%09say%2B%2B%3B%0A%09%09%7D%0A%09%09System.out.println(%22Ortalamay%C4%B1%20ge%C3%A7en%20%C3%B6%C4%9Frenci%20say%C4%B1s%C4%B1%20%3A%22%2B%20say)%3B%0A%09%09System.out.println(%22S%C4%B1n%C4%B1f%20ortalamas%C4%B1%20%3A%20%22%2B%20ort)%3B%0A%09%09System.out.println(%22Max%20Not%20%3A%20%22%2B%20max)%3B%0A%09%09System.out.println(%22Min%20Not%20%3A%20%22%2B%20min)%3B%0A%09%7D%0A%0A%7D%0A” message=”Min-Max, Ortalama Hesabı” highlight=”” provider=”manual”/]

admin