Fibonacci Serisi -(JAVA)

Fibonacci serisi, kendini tekrar eden bir sayı dizisidir. Bu dizi, her bir sayının kendinden önceki iki sayının toplamıdır.

Örnek olarak, Fibonacci serisi şu şekildedir:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…….

[pastacode lang=”java” manual=”import%20java.util.Scanner%3B%0A%0Apublic%20class%20Fibonacci%20%7B%0A%0A%20%20%20%20public%20static%20void%20main(String%5B%5D%20args)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20int%20n%2C%20ilk%20%3D%200%2C%20ikinci%20%3D%201%2C%20sonraki%3B%0A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20Scanner%20scanner%20%3D%20new%20Scanner(System.in)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20System.out.print(%22Fibonacci%20serisi%20i%C3%A7in%20eleman%20say%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1%20girin%3A%20%22)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20n%20%3D%20scanner.nextInt()%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20scanner.close()%3B%0A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20System.out.print(%22Fibonacci%20serisi%3A%20%22)%3B%0A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20for%20(int%20i%20%3D%201%3B%20i%20%3C%3D%20n%3B%20i%2B%2B)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20System.out.print(ilk%20%2B%20%22%20%22)%3B%0A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20sonraki%3D%20ilk%20%2B%20ikinci%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ilk%3D%20ikinci%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ikinci%20%3D%20sonraki%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%7D%0A%7D%0A” message=”Fibonacci Serisi Java ile kodlanması” highlight=”” provider=”manual”/]

admin