Java- Cümle içerisinde harf arama(Substring metodu)

Verilen bir cümle içerisinde istenilen harflerin substring metodu kullanılarak bulunması

public class Unit4Ex12 {

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		String cumle="Bilgisayar Programlama";
		int say =0;
		
		for(int i=0;i<cumle.length();i++)
		{//i=0 
			String harf=cumle.substring(i,i+1);
			if( harf.equals("a")||harf.equals("e")||
					harf.equals("i")||harf.equals("o")||
					harf.equals("u"))
			{
				say++;
			}
		}
		System.out.println("Aranan harflerin sayısı "+cumle+
				" : "+say);

	}

}

admin