Java- For Döngüsü Örnek

Klavyeden girilen 5 sayının en büyük, en küçük olanını ve aralarındaki farkı bulan program.

import java.util.Scanner;

public class Unit4Ex1234 {

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		// Klavyeden girilen 5 sayı en büyük -en küçük
		// 0 -100 arasında
		
		Scanner sc=new Scanner(System.in);
		int enb=0, enk=0;
		for(int i=1;i<=5;i++)
		{
			System.out.println(i+".sayıyı giriniz: ");
			int sayi=sc.nextInt();
			if(i==1)
			{
				enk=sayi;
				enb=sayi;
			}
			if(sayi>enb)
				enb=sayi;
			if(sayi<enk)
				enk=sayi;
		}
		System.out.println("5 sayıdan en büyüğü: "+enb);
		System.out.println("5 sayıdan en küçüğü: "+enk);
		System.out.println("Aradaki fark :"+(enb-enk));
	}

}

For döngüsü konu anlatımı…

admin