Java-Metotların Aşırı Yüklenmesi(Overloading)

Metotların aşırı.yüklenmesi olayı örnekli açıklama.

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		
	}
	
	public static int sum(int a ,int b)
	{
		int s=a+b;
		return s;
	}
	
	public static int sum(int x ,int y,int z)
	{
		int s=x+y+z;
		return s;
	}
	public static void print(String x,int y)
	{
		
	}
	
	public static void print(int x,String y)
	{
		
	}

}

Metotların aşırı yüklenmesi olayı aynı isimli metotların farklı parametrelerle (farklı imzalara sahip olması) çağrılmasına denir. Yukarıda bulunan örnekte sum fonksiyonu ilk örnekte 2 adet integer parametre almaktadır. İkinci örnekte ise 3 adet integer parametre almaktadır. Çağrıldığı yerde imzasına göre ilgili metot çalışacaktır.

Diğer örnekte ise print metodu birer integer, birer String parametre almaktadır. Burada metot isimleri aynı fakat parametre sıraları farklı(ilkinde String integer, ikinci de integer string sırasında) olduğu için yani metot imzaları farklı olduğu için burada çağrıldığı yerde hangi imza ile çağrılırsa o metot çalışacaktır.

admin