Java- Palindrome Sayısı Örneği

Verilen sayının Palindrome olup olmadığını bulan program..

Verilen sayının Palindrome olup olmadığını bulan program..

public class palindrome {

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		int r,sum=0,temp;  
		 int number=4554; 
		 
		 temp=number;  
		 while(number>0){  
		  r=number%10;  
		  sum=(sum*10)+r;  
		  number=number/10;  
		 }  
		 if(temp==sum)  
		  System.out.println("palindrome sayısı...");  
		 else  
		  System.out.println("palindrome değil...");  
		}

	}

admin