10 notun en büyüğünü, en küçüğünü hesaplayan ve notların ortalaması

0 ile 100 arasında klavyeden girilen 10 notun en büyüğünü, en küçüğünü hesaplayan ve
notların ortalamasını bulan program.(I. Öğretim- Vize Sınav Sorusu )

{

int max = 0, min = 100, toplam = 0;
int adet = 10;
int not;

for (int i = 0; i < adet; )
{
Console.Write(”Notu Giriniz:”);
not = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (not < 0 || not > 100)
Console.WriteLine(”Yanlış Not…”);
else
{
if (not > max)
max = not;
else if (not < min)
min = not;
toplam += not;
i++;
}
}
Console.WriteLine(”En yüksek not{0}”, max);
Console.WriteLine(”En Düşük Not{0}”, min);
float ortalama = (float)toplam / (float)adet;
Console.WriteLine(”Ortalama{0}”, ortalama);
}

admin