Data Table örneği.

Data Table bilgilerini list’e aktarma satır satır.

 List<string> elemanlar = new List<string>();
      DataTable saglam_bireyler;   
      foreach (DataRow rows in dt.Rows)
         {
           foreach (DataColumn sutun in dt.Columns)
            elemanlar.Add(rows[sutun].ToString());
         }

admin