Çok Boyutlu Diziler–JAVA

JAva’da çok boyutlu dizi kullanımı örneği için tıklayınız.

[pastacode lang=”java” manual=”public%20static%20void%20main(String%5B%5D%20args)%20%7B%0A%09%09%2F%2F%20TODO%20Auto-generated%20method%20stub%0A%09%09int%20%5B%5D%20student0%3D%20%7B100%20%2C%2085%2C95%2C86%7D%3B%0A%09%09int%20%5B%5D%20student1%3D%20%7B100%20%2C%2075%2C90%2C80%7D%3B%0A%09%09int%20%5B%5D%20student2%3D%20%7B100%20%2C%2085%2C95%2C86%7D%3B%0A%09%09%0A%09%09int%5B%5D%5B%5D%20grades%20%3D%20%7Bstudent0%2C%20student1%2Cstudent2%7D%3B%0A%09%09%0A%09%09for(int%20row%3D0%3Brow%3Cgrades.length%3Brow%2B%2B)%0A%09%09%7B%0A%09%09%09for(int%20col%3D0%3Bcol%3Cgrades%5B0%5D.length%3Bcol%2B%2B)%0A%09%09%09%7B%0A%09%09%09%09System.out.print(grades%5Brow%5D%5Bcol%5D%2B%20%22%20%22)%3B%0A%09%09%09%7D%0A%09%09%09System.out.println()%3B%0A%09%09%7D%09%09%09%09%0A%09%7D” message=”Java Çok Boyutlu Diziler” highlight=”” provider=”manual”/]

admin